Kontakt

Du når oss enklast genom att maila oss.

lulea@ungaornar.se

Personal i projektet En demokratisk fritid

Projektledare
Ida Renlund
070-269 50 46

ida.renlund@ungaornar.se


Projektassistent
Carina Strömbeg

carina.stromberg@ungaornar.se