Kontakt

Du når oss enklast genom att maila oss.

lulea@ungaornar.se

Personal i projektet En demokratisk fritid

Projektledare
Vakant


Projektassistent
Carina Strömberg

070-269 50 46

carina.stromberg@ungaornar.se