Om oss

Unga Örnar är organisationen där barn, ungdomar och vuxna tillsammans arbetar för barns rättigheter.

Vi är en självständig organisation inom den internationella arbetarrörelsen och vi delar arbetarrörelsens grundläggande värderingar om demokrati, solidaritet och jämlikhet. För oss är det de finaste orden som finns.

Demokrati är den metod vi använder för att komma fram till beslut. Unga Örnar både lär och lever demokrati. Vi ger alla möjlighet att delta. Solidaritet och jämlikhet är ett sätt att leva och ett sätt att se på andra människor.

Unga Örnar är en ideell organisation som är partipolitiskt obunden för barn, unga och vuxna som kämpar för alla barns rätt till utveckling och jämlik skolgång.