Gör en insats för morgondagen!

           Vi söker dig som vill göra skillnad…
… i ett barns liv!

Att vara StudieMentor några timmar i veckan kan göra otroligt stor skillnad i ett barns liv.

Att som vuxen möta Unga och hjälpa dem att komma framåt i sina studier är inte bara givande, det är dessutom väldigt roligt!

Inom Luleå Kommun idag är det många barn som saknar möjlighet till hjälp med sina studier hemma av olika orsaker, därmed är behovet för hjälp med studier väldigt stort.

Unga Örnar har ett projekt där vi redan nu har startat upp Studiestugor på 5 skolor inom Luleå Kommun.

Gör en insats för framtiden! 

Vi söker därför engagerade personer som har en förmåga att förmedla kunskap, motivera till lärande och som tycker att mötet med barn och unga är givande.

Känner du dig bekväm att hjälpa till med olika ämnen på låg- och mellanstadienivå? Har du möjlighet att delta vid minst ett studietillfälle under ungefär 2 timmar per vecka?

Hör av dig!

Studiestugorna följer skolterminen. En Studiestuga är cirka 2 timmar lång och pågår vardagar mellan kl 13:00-16:00.

Vid varje tillfälle är man minst två StudieMentorer. Vid anställning krävs ett utdrag ur belastningsregistret.

Ersättningen är 150kr/tillfälle

Gör skillnad! Anmäl intresse!

Carina Strömberg
carina.stromberg@ungaornar.se
tfn 070-269 50 46

Har du…?

Hör av dig till oss med dina idéer om vad just du och dina vänner vill göra. Vi vill möjliggöra för just dig att få göra just det du tycker är roligt!

”Ingenting är omöjligt, en del tar bara längre tid…”

Kom med på Överlevnadslägret!

Överlever du?

Välkommen till sommarens roligaste läger tillsammans med Unga Örnar! För dig mellan 10–13 år.

Syfte med lägret är att vistas i naturen och bli bekant med grundläggande överlevnadskunskap. 

Vi kommer jobba med bl.a. allemansrätten, orientering i skog och mark, respekt för naturen och varandra. 

Testa att bygga vindskydd, göra upp eld, hitta ätbart i naturen och lär dig hur du ska göra om du är vilse!

Lägret genomförs 16 juli kl 10 –17 juli kl 15.00 i Luleå kommun. (Plats meddelas senare.)

Anmäl dig på:
https://simplesignup.se/private_event/152529/c7a69a7b42