Projektet

Unga Örnar i Luleå har startat ett 3-årigt projekt för barn och ungdomar i Luleå. Den består att tre större delar.

Läxläsning för barn på låg- och mellanstadiet i första hand i områdena Hertsön, Örnäset, Björkskatan, Porsön och Råneå. Detta har vi startat med hjälp av våra StudieMentorer under namnet Studiestugor. Redan nu har ett hundratal barn besökt och nyttjat våra Studiestugor.

Aktiviteter är ett annat av de uppdrag som vi har förmånen att få genomföra med barn och ungdomar. Det är på deras villkor och önskemål, vilket gör att vi räknar med att många vill delta i dessa.

Läger är också en del av dom verksamheter som planeras att genomföras i projektet.

Vi ska också ge barn och ungdomar möjligheten att lära sig om demokrati genom att starta DemokratiKlubbar.